În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni se desfășoară instruiri organizate de Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli – UniAgroProtect.
Pe agendă sunt expuse următoarele subiecte:
1. Raportul privind colaborarea dintre producătorii agricoli și apicultori, stabilirea unei conlucrări de succes între ei;
2. Prezentarea broșurii informative elaborată de UAP în colaborare cu APM USAID;
3. Prezentarea studiului comparativ privind protecția albinelor la utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;
4. Prezentarea generalizată la capitolul problemele apicultorilor în campanile de stropire de primăvară efectuate de producătorii agricoli;
5. Prezentarea bazei de date a culturilor agricole din 10 regiuni a Republicii Moldova.
Mii de colonii de albine mor în fiecare an în Moldova din cauza utilizării necontrolate a substanțelor chimice în agricultură și lipsei informării.
Putem salva albinele și avea recolte bune, doar prin comunicare eficientă și colaborare dintre agricultori și apicultori.
Fermierii și întreprinderile agricole trebuie să înștiințeze din timp primăriile (cu cel puţin 7 zile înainte), atunci când intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor și să respecte întocmai informația furnizată (data și ora, detalii despre preparatele administrate și gradul de nocivitate).
La rândul lor, primăriile trebuie să facă publice informațiile recepționate de la fermieri și să înștiințeze, în scris, apicultorii înregistrați în raza primăriei.
Apicultorii au dreptul de a cere despăgubiri pentru daunele cauzate, cu condiția că au fost întreprinse măsurile necesare de protecție a albinelor. În caz contrar aceștia își pierd acest drept.
Laboratoarele publice autorizate sânt obligate, la adresarea apicultorilor, să efectueze de îndată analizele mostrelor depuse la subiectul contaminării cu substanţe chimice şi să prezinte rezultatele în termen de 48 de ore din momentul adresării.
Nerespectarea prevederilor legislație comportă tragerea la răspundere cu aplicarea pedepselor de rigoare.
Campania #oamenipentrualbine este organizată în parteneriat de Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) și Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli – UniAgroProtect, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul proiectului Agricultura Performantă în Moldova.
Pentru detalii consultă linkul atașat – http://anarm.md/oamenipentrualbine/
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului