Astăzi, 20 octombrie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat seminarul de instruire cu secretarii consiliilor locale.

Ordinea de zi a inclus 3 chestiuni:

1.Cu privire la filmările și transmiterea în direct, prin intermediul internetului a ședințelor consiliilor locale.

Raportor: Pisarciuc Mariana, specialist principal, Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

2.Cu privire la Reglementările Legii nr.112/2020 pentru modificarea unor acte normative.

Raportor: Croitoru Marina, specialist principal, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

3.Cu privire la erorile de includere a actelor administrative în RSAL.

Raportor: Pisarciuc Mariana, specialist principal, Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului