În scopul sporirii capacităților de funcționare ale comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu Confederația Națională a Patronatului din Moldova și cu suportul
Organizației Internaționale a Muncii a organizat astăzi, 30 noiembrie, în regim online, un seminar de instruire pentru toți membrii comisiilor teritoriale.
La seminar au participat colaboratori ai Consiliului raional Ungheni.
În cadrul seminarului, participanții s-au familiarizat cu principiile de bază ale activității și atribuțiile comisiilor teritoriale pentru consultări și negocieri colective, precum și rolul Dialogului Social de nivel teritorial în soluționarea problemelor social-economice și de domeniul muncii.
Pe agenda ședinței au fost expuse următoarele subiecte:
– Dialogul social în standardele internaționale ale muncii;
– Activitatea și rolul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective;
– Rolul sindicatelor în realizarea parteneriatului social local. Procedurile de constituire a comisiilor teritoriale;
– Rolul patronatelor în realizarea parteneriatului social local. Mecanisme de promovare a intereselor partenerilor sociali.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului