Astăzi, 04 februarie 2021, dna Tatiana Lazar , vicepreședinta raionului a participat la seminarul metodic , organizat de Secția Cultură și Turism Ungheni, cu genericul “Realizări 2020. Priorități de activitate pentru anul 2021” cu următoarea ordine de zi:

1.Realizări 2020.(Raportor: Maria Bolotovici, director interimar, Casa Raională de Cultură)

2.Evaluarea rapoartelor de activitate a caselor și căminelor culturale din raion pentru anul 2020.(Raportor: Tatiana Babin, specialist principal, metodist CRC)

3.Identificarea culturală a com.Todirești.(Raportor: Viorica Culeac, director CC Todirești)

4.Sporirea atractivității satului Florițoaia Veche. Realizări și perspective.( Raportor: Iulia Gorincioi, director CC Florițoaia Veche)

5.Valorificarea moștenirii culturale a com.Mănoilești.(Raportor: Zinaida Parfeni, director CC Mănoilești)

6.Activitatea colectivelor artistice pentru anul 2021.(Raportor: Galina Moraru, specialist principal, Secția Cultură și Turism Ungheni)

7.Regulamentele concursurilor raionale(online) O dragoste la doi și Fermecătoare ești femeie.(Raportor: Anisia Gulica, specialist principal-metodist CRC)

La ședință  au fost prezenți  specialiștii din domeniul culturii din raionul Ungheni.

În concluzii, dna Tatiana Lazar a accentuat rolul APL de nivel I în crearea condițiilor optime de activitate în cadrul Caselor și Căminelor Culturale, iar a lucrătorilor din domeniu – în valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului