Astăzi, 13 februarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, de către Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a fost organizat seminarul: „Particularităţile producerii strugurilor în condiţiile anului 2014”

La seminar au participat în jur de 75 de persoane la partea practică, pe plantaţiile SRL „Fortina Labis”.

Au participat deasemenea muncitori de rînd, conducători de întreprinderi şi funcţionari publici.

Seminarul s-a desfăşurat pe trei etape: teoretică, practică şi dezbaterile.

Partea teoretică a fost susţinută de domnul Alexei Mâţu, specialist viticultor. În cadrul dezbaterilor au fost discutate subiecte privind noile tehnologii existente în desfăşurarea acestei activităţi, despre cerinţele pieţei, despre calitatea produsului, dar şi metodele de protecţie a diferitor soiuri de viţă-de-vie.

Menţionăm că acesta este al II-lea seminar cu această tematică, pe parcursul anului se vor desfăşura lunar.