În data de 17 aprilie 2019, la Liceul Teoretic ,,Elada” din s.Măcărești, s-a desfășurat un seminar raional, cu tematica: Aspecte transdisciplinare ale actului educațional. 

La seminar au participat, Doamna Iulia Pancu, vicepreședintele raionului, reprezentanți ai Direcției Educație Ungheni, directorii adjuncți ai instituțiilor preuniversitare din raion, absolvenți ai Liceului.

Obiectivele seminarului fiind:

  • Familiarizarea directorilor adjuncți cu aspectele transdisciplinare ale actului educațional la LT ,,Elada”, s.Măcărești;
  • Realizarea schimbului de experiență vizând formarea competențelor-cheie prin organizarea transdisciplinară a ofertelor de învățare;
  • Identificarea oportunităților de organizare transdisciplinară a actului educațional.