Desfășurarea seminarului cu genericul – ,,Starea plantațiilor viticole după sezonul 2023, particularitățile tăierii în uscat la plantațiile de viță de vie”, în condițiile anului 2024.

Ar putea fi o imagine cu 13 persoane