Astăzi, 4 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii oraşelor, comunelor şi satelor din raion:

  1. Cu privire la prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;
  2. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1167 din 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.