Astăzi, 27 ianuarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni a avut loc un Seminar de instruire cu primarii şi secretarii oraşelor, comunelor, satelor, şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate avînd ca reprezentant din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pe domnul Vitalie Moisei, şef al Secţiei instruiri şi interacţiune civilă a Direcţiei evaluarea şi sensibilizarea corupţiei.

  

Seminarul fiind unul important şi constructiv a avut la bază chestiunea cu privire la prevederile Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale, ce a intrat în vigoare în data de 14.02.2014.

Pentru început dl Moisei a vorbit despre ceea ce înseamnă integritatea profesională de fapt. Integritatea profesională nu este altceva decît modul cum îşi îndeplineşte un angajat atribuţiile, avînt în acest sens o conduită morală.

Exemplele redate de dlui au avut un impact informaţional asupra celor prezenţi, făcînd apel la legea sus menţionată pentru lupta împotriva corupţiei.

Într-o societate modernă şi europeană spre care tindem nu este loc pentru corupţie, aceasta fiind înţeleasă drept o crimă. Propunearea mitei, luarea mitei, sunt acţiuni ce trebuie să atragă după sine sancţiuni disciplnare, chiar eliberarea din funcţie a angajatului.

Pe parcursul seminarului, cu întrebări şi sugestii au intervenit primarii satelor şi comunelor din raion, şefi ai serviciilor descentralizate şi desconcentrate.

Domnul preşedinte al raionului, Iurie Toma a adresat mulţumiri dlui Vitalie Moisei pentru vizita în raion şi pentru acest dialog informativ, menţionînd deasemenea că pentru a avea o societate sigură şi bazată pe principii morale, este nevoie de dus o luptă drastică împotriva corupţiei. Este foarte important ca fiecare din noi sa participle la această luptă, fiind deschişi şi cinstitţi cu noi înşine şi cu cei din jur.

 Pentru informaţii suplimentare în ceea ce priveşte prevederile Legii 235 din 23.12.2013, accesaţi linkul http://lex.justice.md/md/351535/