Asăzi, 26 februarie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat seminarul informativ-consultativ cu activul sindical raional, cu privire la respectarea actelor legislative și altor acte normative din domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății muncii.