Seminarul „Tăiatul în uscat al plantaţiilor de vie, în condiţiile anului 2017”, care este tradițional organizat  de Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, s-a desfășurat la  28 februarie, curent, pe plantaţiile de vie ale gospodăriei SRL „Revic Grup”, amplasate între  satele Unţeşti, Milesti și Alexeevca.

Instruirea a avut ca scop  informarea producătorilor despre sortimentul culturilor viticole omologate şi de perspectivă, soiurile solicitate pe piaţă şi metodele de protecţie.

La  partea practică s-a explicat cum se  analizează coardele viţei de vie ce urmează a fi tăiate, priorităţile tăierii în scurt faţă de tăierea în lung a coardelor soiului de masă  Moldova, soi de struguri a cărui suprafață de plantare este în creșere în raion.  La moment în raionul Ungheni suprafeţele de plantaţii de viță de vie cu soiul de masa  Moldova constituie în jur de  135 ha.

Acest seminar a fost al II-lea seminar cu această tematică din anul în curs, ulterior se vor desfăşura și alte seminare privind tăiatul în verde la plantaţiile de viță de vie.