Astăzi,  20 martie, Serviciul juridic şi resurse umane a desfășurat instruirea funcţionarilor publici din cadrul Apartului preşedintelui raionului  şi subdiviziunilor Consiliului raional Ungheni, cu privire la aplicarea prevederilor Legii cu privire la petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994 şi a Legii privind accesul la informaţie Nr.  982 din 11.05.2000.

În cadrul instruirii  salariaţii au fost informaţi despre modificările intervenite în Legea Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea Nr. 48 din  22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărârea Guvernului Nr. 331 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Au fost puse în discuție aspectele interpretării şi  aplicării corecte a legislaţiei în vigoare fiind explicate competenţele Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova în privinţa interpretării actelor pe care le emit.