În data de 20 septembrie, la Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir” a avut loc o sesiune de informare, desfăşurata în cadrul proiectului „Educaţia financiară a comunităţii”. Au fost efectuate două prezentări: dra Ludmila Ursatiev, şef Secţie Economie şi Reforme, a informat privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în raionul Ungheni, iar dna Adela Enache, consultant principal CSBU a comunicat posibilităţile de accesare a finanţărilor. De menţionat, că localităţile-ţintă a proiectului sunt: Măcărești, Drujba, Sculeni, Pîrlița, Petrești, orașul Cornești și Todirești. Proiectul va continua cu instruiri în teritoriu privind bazele scrierii unui plan de afaceri şi aspectele legislative ce ţin de demararea şi desfăşurarea businessului.