Asociația Obștească „FĂCLIA” în perioada 2020-2022, implementează în raioanele Ungheni și Cahul proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, desfășurat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

În acest context, Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului a participat ieri, 11 mai curent, la sesiunea de prezentare a obiectivelor, activităților și rezultatelor așteptate ale proiectului.

Proiectul are ca scop abilitarea a 80 femei supraviețuitoare ale violenței în familie din raioanele Ungheni și Cahul pentru a avea acces la oportunitățile de angajare în câmpul muncii și a se implica în activități generatoare de venituri. Pentru a realiza acest scop va fi dezvoltat un Model de incluziune socio-economică. Astfel, femeile – supraviețuitoare ale violenței – și furnizorii de servicii vor fi reuniți într-o rețea, ulterior vor fi instruiți în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, agenții economici precum și agențiile de ocupare a forței de muncă vor fi sensibilizați în vederea extinderii serviciilor prestate pentru o mai bună integrare a femeilor supraviețuitoare ale violenței.

În cadrul inițiativei vor fi realizate activități de informare pentru identificarea beneficiarilor; vor fi oferite servicii de consiliere psiho-socială; vor fi identificați mentori locali/lideri locali; va fi oferit suport pentru formare profesională și dezvoltarea abilităților, inclusiv antreprenoriat, formare/calificare în funcție de necesități; va fi oferită consiliere în carieră și sprijin în identificarea și accesarea oportunităților de muncă; vor fi realizate activități de sensibilizare cu privire la violența domestică și de gen, egalitatea de gen, drepturile femeilor, etc.

În cadrul sesiunii a fost prezentat și Memorandumul de înțelegere privind colaborarea în vederea abilitării femeilor pentru Muncă Decentă şi Viaţă Decentă în raionul Ungheni, între Consiliul raional Ungheni, Subdiviziunea Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă, Casa Antreprenoriatului Ungheni și Asociația Obștească „FĂCLIA”.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului