În perioada 21-23 iunie 2023, Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu primăria Municipiului Iași, Romania au desfășurat Sesiunea transfrontalieră de schimb de bune practici și networking între reprezentanții mediului de afaceri din județul Iași și raionul Ungheni.
În cadrul evenimentului, au fost invitați reprezentanți ai Primăriei municipiului Iași (Parteneri de proiect), 20 reprezentanți ai mediului de afaceri din cadrul Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis Iași, cît și reprezentanți ai mediului de afaceri și asociații de business din raionul Ungheni.
Invitații au participat la sesiunile interactive de business – networking în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni și la sediul Zonei Economice Libere ”Ungheni – Business”, în care au avut posibilitatea să se cunoască mai îndeaproape și să efectueze schimb de bune practici, experiență, idei și contacte.
Totodată, participanții la eveniment au efectuat vizite de studiu în procesul de producere a rezidenților ZEL ”Ungheni – Business” cît și la agenți economici din domeniul agriculturii sustenabile, turism și recreație din raionul Ungheni.
Evenimentul s-a încheiat pe note pozitive, cu aprecieri înalte ale mediului de afaceri și potențialului economic din raionul Ungheni și cu intenții de viitoare colaborări.
Consiliul Raional Ungheni, aduce sincere mulțumiri și aprecieri tuturor actorilor implicați în organizarea acestui eveniment.
Vă aducem la cunoștință ca sesiunea de networking între reprezentanții mediului de afaceri din județul Iași și raionul Ungheni, a avut loc în cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași care vizează eficientizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni/ RETRANS”, 1HARD/3.1/22, implementat de Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu Primăria municipiului Iași, finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului prevede dezvoltarea relațiilor economice în regiunea Iași-Ungheni prin îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona de frontieră pentru a facilita accesibilitatea și tranzitul mărfurilor și persoanelor la punctul de frontieră Sculeni (RO) – Sculeni (MD).
Bugetul total al proiectului constituie 1.823.712,43 EUR, din care 1.477.294,71 EUR este contribuția Uniunii Europene.
Pentru informații suplimentare, apelați +373 236 2 27 81, e-mail: crai_ungheni@yahoo.com.