La 24 octombrie curent, în incinta Palatul Culturii Ungheni s-a desfășurat Simpozionul științifico-practic național „In memoriam folcloristul Efim Junghietu, cu genericul „VIȚA DE VIE ȘI VINUL: PRACTICI AGRICOLE, SOCIALE ȘI SPIRITUALE”.
Simpozionul a fost organizat în cadrul Proiectului ,,Evoluția literaturii române, a folclorului și a teoriei literaturii în context european și universal, cu scopul consolidării metodologiei de cercetare etnologică a mediului etnocultural local în vederea consemnării, valorificării și promovării practicilor agricole, sociale și spirituale privind vița de vie și vinul.
Având ca obiective:
– Culegerea, prezervarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor etnofolclorice inerente practicilor agricole, sociale și spirituale privind vița de vie și vinul.
– Urmărirea mutațiilor privind evoluția practicilor agricole, sociale și spirituale privind vița de vie și vinul.
– Cercetarea sub diverse aspecte a practicilor agricole, sociale și spirituale privind vița de vie și vinul.
– Reconsiderarea patrimoniului cultural immaterial integrat în circuitul social al comunităților rurale și a indivizilor, în special a tinerei generații.
În programul simpozionului au fost expuse următoarele momente:
1. Inaugurarea simpozionului;
2. Mesaje de salut;
3. Vernisarea expoziției de fotografii ,,Vița de vie și vinul ca ocupație rurală”. Inaugurarea expozițiilor tematice (Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni): ,,Ustensilele vierilor”, ,,Strugurele croșetat, brodat, cusut, încrustat”;
4. Sesiune de comunicări științifice;
5. Program artistic
În numele Consiliului Raional Ungheni, vicepreședinta raionului, dna Tatiana Lazar a adresat sincere și calde mulțumiri pentru colaborarea fructuoasă pe care o avem, felicitări tuturor participanților la acest frumos eveniment pentru implicare și comunicări substanțiale, care au fost nu doar interesante, dar, mai ales, elaborate conform rigorilor științifice.
Vă exprimăm toată gratitudinea noastră pentru contribuția dumneavoastră la cercetarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al localităților de unde vă alimentați sufletul și inima.
Vă dorim sănătate și multă inspirație în activitățile dumneavoastră!
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului