Proiectul de Eficiență Energetică de la L.T. ″Mihai Eminescu″ este unul din cele 12 proiecte de eficiență energetică conceptele cărorar au fost elaborate în 2014 – 2015 cu suportul GIZ Moldova. Și datorită efortului partenerilor de dezvoltare (GIZ) 8 proiecte au fost acceptate spre finanțare de către Comisia Europeană prin Delegația UE în Republica Moldova.  Ulterior, din cele 8 proiecte de eficiență energetică au corespuns criteriilor de selectare doar 4 proiecte, dintre care L.T. ″Mihai Eminescu″ din or.Ungheni, L.T. ″Alexei Mateevici″ din or.Șoldănești, L.T. ″Holercani″ din s.Holercani, r.Dubăsari și L.T. ″Ion Vatamanu″ din mun.Strășeni.

Astfel, proiectul eficienței energetice de la L.T. ″Mihai Eminescu″ prevede reabilitarea integrală a anvelopei clădirii, care vizează 5 poziții: izolarea termică a pereților, izolarea termică a acoperișului (aproximativ 9000 m2), schimbarea geamurilor, izolarea subsolului și proiectarea ventilației după standardele UE. Valoarea acestuia este de peste 2 mln euro și va fi implementat minimum 2 ani. În cadrul proiectului Consiliul raional Ungheni și-a asumat angajamentul de a aloca în bugetul pentru anul 2017 mijloace financiare pentru angajarea managerului de proiect și a unui manager energetic al raionului. Prin urmare, managerul de proiect va asigura implementarea proiectului investițional și va contribui la implementarea măsurilor/ lucrărilor ce țin de responsabilitatea liceului expuse în raportul de analiza tehnico-economic. Iar la rândul său, managerul energetic al raionului se va ocupa de gestiunea eficienței energetice, coordonarea proiectelor legate de energie și managementul mentenanței echipamentelor energetice.

L.T. „Mihai Eminescu” este constituit din două blocuri. Blocul nr.I a fost dat în exploatare în anul 1940, iar blocul nr.II în anul 1987, tot de atunci nu au fost efectuate lucrări de sporire a eficienței energetice a liceului. La moment în liceu își fac studiile 1270 elevi, capacitatea totală a liceului fiind de 1400 elevi.