Mesajul Președintelui raionului Iurie Toma cu ocazia Zilei

 

 Mondiale a Libertăţii Presei

 

 

           

 

Stimaţi jurnalişti,

Ziua Mondială a Libertăţii Presei îmi oferă un plăcut prilej de a mă adresa către Dumneavoastră cu sincere felicitări şi cu urări de noi realizări profesionale.

 Ziua Mondială a Libertăţii Presei a fost rezultatul conştientizării necesităţii de a promova libertatea presei în întreaga lume. A fost un răspuns adecvat la cerinţele societăţii moderne de a avea o presă independentă, bazată pe pluralismul de opinie, pe obiectivitate, echidistanţă şi responsabilitate.   

Raionul Ungheni a realizat anumite progrese în promovarea jurnalismului onest, echidistant. Societatea noastră, antrenată într-un amplu proces de transformări, are nevoie acum de o presă cu adevărat liberă, independentă, care ar informa corect cetăţenii despre importantele procese prin care trecem. Din acest punct de vedere, Consiliul raional Ungheni și eu personal vom susţine eforturile jurnaliştilor care pun accentul pe profesionalism, dezbateri şi schimburi de idei cu reprezentanţii societăţii civile, pe onestitate şi curaj. Acest lucru e vizibil la Ungheni deoarece reprezentanții mass media obțin titluri și diplome din ce în ce mai multe.

Libertatea presei uneşte oamenii în jurul principiilor democratice, promovează gîndirea independentă, favorizează consolidarea unei societăţi sănătoase, care să acţioneze responsabil şi în cunoştinţă de cauză.

Pornind de la cele menţionate, stimaţi reprezentanţi ai mass-media, vă doresc tuturor sănătate, împlinirea tuturor viselor în plan profesional şi personal, dragoste şi respect din partea consumatorilor de informaţie.