Pe data de 24 februarie 2016  în cadrul Consiliului rațional Ungheni  a fost organizată   teleconferința cu participarea unei echipe interministeriale (Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii)  și a actorilor cheie din sistemul educațonal la nivel de raion (Petru Gherasimov, vice-preşedintele raionului responsabil de domeniul social, Iulia Pancu, Şeful  Direcţie  Educaţie, directorii instituțiilor școlare și preșcolare, președintele sindicatului raional de ramură).

În cadrul întrunirii s-au pus în discuție problemele sistemului educational. Dialogul a fost construit  în formatul „problemă-soluţie pentru depăşire în context local”. Fiecărui raion i s-a  acorda  timp pînă la 10 min pentru abordarea celor mai stringente probleme și propunere de soluții.

Pentru Ministerul Educației este o responsabilitate sporită o astfel de conferință divizată cu toate raioanele ceea ce denotă faptul că educația este prioritară pentru guvernul Republicii Moldova.

În cadrul timpului acordat, Iulia Pancu, Şeful  Direcţiei Educaţie, a multumit  pentru posibilitatea de a se expune asupra problemelor de  nivel local. Au fost puse în discuție nevoia acută de cadre didactice și  lipsa  considerentelor motivaționale; alimentația copiilor; lipsa multor opționale; transportul școlar; transferurile bănești cu destinație specială; s-a solicitat o remunerarea echitabilă a colaboratorilor Direcției Eucație; s-a propus deschiderea  în or.Ungheni a unei filiale a unei Universități din Iasi Romania.

Ne propunem prin acest exercițiu să lansăm un dialog constructiv, să colectăm problemele specifice de jos, astfel încît la elaborarea cadrului normativ să se țină cont și de specificul local. Un astfel de dialog va fi repetat, pentru a identifica probleme și soluții în concordanță cu specificul local, a declarat moderatorul teleconferinței.