În ultimii ani crește semnificativ numărul și gravitatea dezastrelor naturale și provocate de om, cauzate în mare parte de schimbările climatice. Numai în vara anului 2016 raionul Ungheni a fost afectat de o grindină foarte puternică, iar mai recent a fost depistat un poluant chimic în fântânile din comuna Boghenii Noi. Există riscul ca dezastrele viitoare să fie mai grave, mai complexe și să aibă consecințe ample și pe termen mai lung. Astfel, prevenirea dezastrelor are o importanță majoră pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție și de reziliență împotriva dezastrelor. Pentru a face față riscurilor de dezastre, este necesar ca autoritățile publice locale să-și autoevalueze capabilitatea de management al riscurilor de dezastre, astfel reușind să propună acțivități concrete pentru prevenirea și reducerea lor.

Raionul Ungheni este primul raion din țară care a adunat reprezentanții serviciilor publice decsentralizate și desconcentrate, ONG-urile locale și instituțiile publice pentru a autoevalua capabilitatea de management al riscrilor de dezastre și a discuta despre gradul de pregătire a autorităților publice locale de a face față dezaatrelor. Astfel, pe data de 22 noiembrie 2016, în cadrul Proiectului CRISMAS, cu asistența lui Nico Van Os/ manager proiect și Ruud Houdijk/expert, ambii fiind din Olanda, care s-au aflat la Ungheni în cadrul celei de-a treia ședință de suport și consultanță, actorii comunitari din raionul Ungheni au realizat pentru prima dată autoevaluarea capabilității de management al riscurilor de dezastre.

„Este foarte important să știm să evaluăm riscurile și să ne evaluăm capabilitatea noastră de a face față riscurilor de dezastre. De faptul cum putem face acest lucru, depinde și ce acțiuni vor urma.  Apreciez că astăzi sunt prezenți reprezentanții sectorului neguvernamental, reprezentanții  Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și primarii, or când apar situațiile excepționale toți noi avem atribuții concrete pentru a gestiona situațiile date. Vreau să menționez că pe 25.10.2016 a fost semnat Memorandumul de colaborare încheiat între Consiliul raional Ungheni și Serviciul protecției civile și situațiilor excepționale al Republicii Moldova care va contribui la îmbunătățirea capacităților de gestionare a riscurilor în raionul Ungheni și la elaborarea unei strategii durabile de gestionare a riscurilor în raionul Ungheni”, a accentuat Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni.

Într-o atmosferă interactivă participanții au realizat autoevaluarea capabilității de management al riscurilor de dezastre conform cu liniile directoare privind autoevaluarea capabilității de management al riscurilor ale Uniunii Europene (2015/C 261/03). Rezultatele exercițiului practic orientat pe evaluarea percepției actorilor comunitari referitor la capabilitatea autorităților publice locale în domeniul evaluării riscurilor, planificării managementului riscurilor și punerea în palicare a măsurilor de prevenire a riscurilor și de pregătire denotă că sunt  înregistrate progrese inițiale, dar mai sunt necesare acțiuni concrete pentru a le îmbunătăți.

„Vreau să fac un compliment în adresa Consiliului raional Ungheni. Datorită echipei proiectului de la Ungheni și a contirbuției actorilor comunitari a fost elaborat un Raport de identificare a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni foarte minuțios (poate fi accesat aici) și care reprezintă o bază bună pentru următorii pași ce țin de analiza și evaluarea riscurilor. Analiza riscurilor va presupune cunoașterea severității relative pentru a compara, prioritiza și a vedea unde trebuie de investit. Metodologia elaborată de UE include linii directoare, iar noi vă vom ajuta să implementați aceste recomandări la nivelul raionului Ungheni”, a specificat Ruud Houdijk, expert.

În cadrul atelierului de lucru din a doua jumătate a zilei, membrii grupului de lucru și ai Comitetului local de coordonare a proiectului CRISMAS au contribuit eficient la elaborarea metodologiei personalizate de analiză a riscurilor de dezastre, selectând funcțiile social vitale pentru raionul Ungheni, criteriile de impact și încercând elaborarea matricei riscurilor de dezastre pentru raionul Ungheni.

„Apreciez înalt inițiativele raionului Ungheni de a consulta actorii locali în vederea elaborării unei strategii de management al riscurilor de dezastre. Vă doresc cât mai des să vă întâlniți în cadrul unor evenimente similare și să vă preocupați de teorie, să participați la aplicații și cât mai puțin să vă confruntați cu situații de urgență reale. Este bine ca această experiență de colaborare a raionului Ungheni cu donatorii și experții străni să fie împărtășită și cu alte raioane”, a concluzionat Vitalie Mutaf, șef adjunct Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.

„Planul de siguranță evită dezastrul” – mesajul promovat în cadrul unui filmuleț care merită să fie vizualizat.

Ședințele de suport și consultanță sunt planificate și realizate de experții din Olanda partenerilor Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Mai multe informații :

disaster-risk-identification-report-of-ungheni-district_ro

Website:          www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:            community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com