Astăzi, 17 octombrie, școala Profesională din municipiul Ungheni a fost gazda sesiunii de informare realizate în cadrul proiectului ”Valorificăm potențialul societății civile pentru dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”.

Celor cca 50 de participanți le-a fost prezentat conceptul de antreprenoriat social, aspectele specifice și etapele de dezvoltare a unei astfel de afaceri. De asemenea, modalitățile de susținere și încurajare a statului în scopul creării întreprinderilor sociale ca actori în dezvoltarea durabilă a comunităților și atragerea în activitățile comunitare a reprezentanților grupurilor defavorizate. La sesiunea de întrebări au fost relatate beneficiile atât economice, cât și sociale în urma dezvoltării unei astfel de afaceri. Pe final, participanții au fost informați privind activitățile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului, și anume cursuri de instruire, asistență și mentorat, vizite de studiu la întreprinderi – modele de succes.

Reamintim că proiectul ”Valorificăm potențialul societății civile pentru dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului social în Republica Moldova” este implementat de AO Asociația pentru Promovarea Antreprenorialului (APA), iar punctul de contact în raionul Ungheni este Consiliul Raional Ungheni (Secția Economie și Reforme).

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est- Europene în cadrul grantului  „Susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social” și este destinat reprezentanților din comunitățile rurale indiferent de gen, etnie, vârstă, apartenență socială, dar care tind spre activități economice în localitățile de baștină.