Astăzi, 20 aprilie 2018, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc întâlnirea Dlui Victor Gălușcă, responsabil de exercitarea temporară a atribuțiilor de serviciu a secretarului de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu conducerea raionului, şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ-teritoriale, directorii întreprinderilor municipale și agenții economici din agricultură, informarea de către dna Serafima Tronza, consultant superior din cadrul Direcției politici de management integrat al resurselor de apă, și dna Liliana Belecciu, expert în regionalizare la SDC/ADA în cadrul Proiectului Consolidarea capacităților instituționale ale MADRM în domeniul resurselor de apă, despre procedura de gestionare/prestare a serviciilor de asigurare cu apă și de canalizare și audienţa cetăţenilor.