Pe data de 16 februarie, anul curent,  în Ungheni a avut loc întîlnirea de lucru a viceministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ion Stratulat și a directorului înterimar al Agenției de Dezvoltare Centru, Eduard Ungureanu, cu factorii de decizie din raionul Ungheni.

Întîlnirea a avut loc la sediul Consiliului raional, prezidată de Ludmila Guzun, președintele raionului Ungheni;  au fost prezenți primarii orașelor, satelor și agenții economici din domeniul construcțiilor.

Ion Stratulat, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a prezentat o informație amplă privind dezvoltarea  regională a Republicii Moldova, menționînd: Strategia de dezvoltare regională reprezintă principalul document de planificare strategică a politicii de dezvoltare regională. Acest document definește instrumentele și mecanismele de realizare a obiectivului general strategic , care constă în ”Dezvoltarea echilibrată și durabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova”. Pentru realizarea activităților de bază, Ministerul și-a propus realizarea următoarelor obiective specific stabilite:

         Perfecționarea cadrului  legal și normativ în domeniul dezvoltării regionale;

         Consolidarea capacităților instituțiilor de dezvoltare regionale în toate regiunile țării;

         Elaborarea și promovarea planificării integrate și participării în procesul de dezvoltare regională.

Realizarea acestor obiective este asigurată de MDRC și instituțiile de dezvoltare regională subordonate, prin conlucrarea eficientă cu partenerii de dezvoltare și în colaborare cu reprezentanții ministerelor sectoriale și cu autoritățile publice locale.

În continuare a fost inițiat un dialog: Sergiu Bodrug, primarul s. Măgurele, a solicitat susținere financiară pentru elaborarea proiectului tehnic a drumului (2,5 km) de conexiue a raioanelor Ungheni și Fălești; la care Ion Stratulat a explicat că pentru aceasta urmează de aplicat la fondurile naționale și europene.

Violeta Petre, director Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor, a propus ca MDRC să întreprindă măsuri privind eligibilitatea proiectelor ce țin de Planurile urbanistice în dezvoltarea localităților, la care i s-a răspuns că pot fi folosite încă cele din anul 1974, cu atît mai mult că doar 12 localități din raion nu dispuneau de asemenea planuri, dar, în continuare, se lucrează asupra simplificării planurilor, punerii accentului pe infrastructură,  în scopul acordării posibilității tuturor primăriilor să-și elaboreze planuri de dezvoltare a localităților.

Ion Negura, director ÎM ”Apă-Ungheni”, a solicitat ca proiectul privind asigurarea cu apă a clusterului Cornești să fie prioritar pentru următorul apel de proiect.  La care Eduard Ungureanu, directorul înterimar al Agenției de Dezvoltare Centru, a răspuns că în ceea ce privește proiectele de infrastructură, vor fi prioritizate clusterele regionale. Pe motiv că  proiectul costă , ADR poate veni cu doar o parte din finanțare și a sugerat să se apeleze la alte surse de finanțare, cum ar fi  fondul ecologic și Fondurile  europene.

Vlad Savin, arhitectul-șef al or. Ungheni, s-a interesat care este soarta Codului urbanistic. Invitații au explicat că planul a fost elaborat timp de 3 ani, sînt toate avizele, deci este gata pentru aprobare de către Guvern încă din februarie 2015,  dar Cancelariei de Stat  cere actualizarea avizelor. Codul Urbanistic a fost inclus în Planul de activitate a Guvernului  și probabil în luna martie va apărea în ședința Parlamentului, a declarat Ion Stratulat, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.