Pe parcursul acestei zile, 30 ianuarie, dl Dionisie Ternovschi, președintele raionului, însoțit de specialiști din cadrul Consiliuiui raional Ungheni a efectuat o vizită de lucru în zona Rădenii Vechi.

Prin urmare, în cadrul întrunirii cu dl Valeriu Țîcu, primar al s.Rădenii Vechi au fost discutate problemele majore ale localității și proiectele prioritare. S-a pus accent pe un subiect de o importanță majoră – necesitatea aprovizionării cu apă potabilă a locuitorilor și importanța implementării proiectului de conectare la rețeaua magistrală de aducțiune de apă din regiune (apeductul Zagarancea-Cornești).

De asemenea au vizitat Centrul de sănătate Rădenii Vechi, unde a fost constatată starea bună a încăperilor interioare, însă clădirea necesită intervenții de reabilitare a fațadei și acoperișului.

Grupul de lucru au inspectat tabăra de odihnă ,,Rădenii Vechi”, proprietate a Consiliului raional, situată în Rezervația Naturală de Stat ,,Plaiul Fagului”. Au fost examinate imobilele, teritoriul adiacent, perspectivele de dezvoltare, evenimentele cultural-turistice care ar spori atractivitatea zonei.

În context, președintele raionului s-a întâlnit cu dl Anton Gălușcă, director – interimar al Rezervației Naturale de Stat. Un mare interes a prezentat activitatea rezervației, proiectele realizate, inclusiv în parteneriat, sustenabilitatea și multiplicarea rezultatelor precum Centrul de informare și educație ecologică, Centrul apicol demonstrativ, traseele tematice.

Președintele a menționat ,,E importantă continuarea coooperării dintre instituții și a expus obiectivele de viitor care țin de dezvoltarea taberei de odihnă, promovarea culturii ecologice și respectului față de natură, consolidarea eforturilor prin crearea Organizației de Management al Destinației.