Scopul acestei întruniri – contextul local pentru incluziunea educatională în raionul Ungheni, inclusiv oportunitati si provocări, cu scopul identificarii prioritatilor de vitor in procesul de asigurare cu tehnologii asistive în sectorul educational, cu participarea conducerii raionului, reprezentanți UNICEF, reprezentanți Keystone Moldova, experți internaționali in domeniul tehnologiilor, Nora Shabani, specialist pe educatia incluzivă, oficiul regional UNICEF, Dr. Evert-Jan Hoogerwerf – Secretar general al Asociatiei pentru promovarea tehnologiei asistive în Europa (AAATE) si al Aliantei globale a organizatilor de tehnologie asistiva (GAATO), Dr. Lorenzo Desideri – cercetator si consultant in domeniul produselor si serviciilor de tehnologie asistiva, UNICEF, Prof., Dr.hab. Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova.