Inspecție la porțiunile de drum com. Rezina – Mănoilești și str. Mihai Viteazu din mun. Ungheni.