Azi, 26 iunie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc întâlnirea viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Anatol Usatîi, cu conducerea raionului, primarii orașelor, comunelor, satelor, șefii întreprinderilor din teritoriu și agenții economici.

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte de interes comun privind activitatea Ministerului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, dar și întrebările actuale cu care se confruntă APL-urile de nivel I și II privind utilizarea mijloacelor din Fondul rutier și ce se va întâmplă cu banii nevalorificați la final de an, care vor ramâne la conturile APL-urilor. S-a mai discutat despre planificarea fondului de reparație a drumurilor, întreținerea drumurilor pe timp de iarnă, executarea lucrărilor de reparație a drumurilor, reforma Căii Ferate a Moldovei și a transportului de călători, sorta traseului Ungheni-Chișinău ș.a.