În conformitate cu Dispoziția Nr.192-02/1-5 din 31.10.2017, cu privire la stabilirea zilei de întâlnire a conducătorilor organelor administraţiei publice locale de nivelul II cu conducătorii organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi audienţa cetăţenilor. Miercuri, 15 noiembrie, s-a desfășurat o vizită în teritoriu, în comuna Sculeni, formată din satele Blindești, Floreni și Gherman.  Grupul de lucru format din  reprezentanți ai secțiilor și direcțiilor, sub conducerea,  doamnei  Ludmila Guzun, președinte al raionului, cu participarea primarului, Vasile Casian, s-au documentat cu problemele existente din comună, vizitînd instituțiile publice, venind  și cu unele soluții.

Astfel, pentru  Oficiul Medicilor de Familie din satul Gherman, Consiliul raional Ungheni, a contribuit financiar pentru procurarea cazanului de căldură, care deja este instalat. Doamna Galina Turtureanu, medic șef, a depus mult efort și perseverență, astfel, prin unele sponsorizări, implicarea primăriei și a  cetățenilor din sat, Oficiul Medicilor de Familie este în reparație capitală, iar unele lucrări deja sunt finalizate cu succes.

S-au propus soluții pentru problemele majore identificate, cum ar fi reparația unui spațiu din clădirea grădiniței Albinuța din satul Sculeni, care la moment nu este folosit, dar care este necesar deoarece numărul copiilor este în creștere începînd cu anul 2018, de asemenea reparația muzeului din Sculeni, renovarea școlii de arte.

Doamna Ludmila Guzun a apreciat înalt eforturile APL Sculeni în soluționarea problemelor comunei și a propus  implicarea Consiliului Raional în problemele aprovizionării cu apă, gaze naturale, reparația instituțiilor sociale.

Acestea și alte probleme au fost discutate detaliat la ședința de totalizare cu participarea consilierilor comunali, angajaților  primăriei, reprezentanților  societății civile și cetățenilor  comunei.

După ședința de totalizare, doamna președintă, a primit în audiență cetățeni cu diverse probleme.