Miercuri, 24 ianuarie curent, s-a desfășurat o vizită de lucru, în comuna Mănoilești, satele Vulpești, Rezina, Novaia Nicolaevca.

Grupul de lucru format din  reprezentanți ai secțiilor și direcțiilor, sub conducerea,  doamnei  Ludmila Guzun, președintele raionului Ungheni, cu participarea primarului, doamna Valentina Grosu, s-au documentat cu problemele existente din teritoriu, vizitînd instituțiile publice, identificînd problemele, venind  și cu unele soluții.

Problemele majore ale comunei Mănoilești sunt: reparația drumului de acces, reparația acoperișului grădiniței, dotarea cu materiale didactice și mobilier a gimnaziului, în căminul cultural – reparația acoperișului, fasade noi, sistemă de încălzire, și amenajarea terenului.

La Rezina problemele majore identificate sunt: utilizarea ineficientă a spațiilor fostului gimnaziu și clădirea neadecvată a OMF.

Acestea și alte probleme au fost discutate detaliat în ședința de totalizare cu participarea consilierilor comunali, angajați ai primăriei, reprezentanți ai societății civile și cetățeni.

Doamna Ludmila Guzun a apreciat înalt eforturile APL Mănoilești, comunității în soluționarea problemelor din teritoriu și a propus și implicarea Consiliului Raional, în problemele depistate.

După ședința de totalizare, doamna președintă, a primit în audiență cetățeni cu diverse probleme.