Miercuri, 7 februarie curent, s-a desfășurat o vizită de lucru, în comuna Florițoaia Veche, în componența căreia intră satele Florițoaia Veche, Florițoaia Nouă și Grozasca.

Grupul de lucru format din  reprezentanți ai secțiilor și direcțiilor, sub conducerea,  doamnei  Ludmila Guzun, președintele raionului Ungheni, cu participarea primarului, domnul Mărgărint Sergiu, s-au documentat cu problemele existente din teritoriu, vizitînd instituțiile publice, identificînd problemele, venind  și cu unele soluții.

Necesitățile majore ale comunei sunt: construcţii şi  reparaţii de drumuri în localităţile din comună, iluminatul stradal, finalizarea construcţiei sistemului de aprovizionare cu apă potabilă de calitate, extinderea reţelei de aprovizionare  a localităţilor cu gaze naturale, construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Solide, proiectarea şi construcţia unui sistem de canalizare, renovarea sediilor instituțiilor publice.

Acestea și alte probleme au fost discutate detaliat în ședința de totalizare cu participarea consilierilor comunali, angajați ai primăriei, reprezentanți ai societății civile și cetățeni.

Doamna Ludmila Guzun a apreciat înalt eforturile APL Florițoaia Veche, comunității în soluționarea problemelor din teritoriu, a vorbit despre proiectele realizate dar și cele planificate ale Consiliului Raional.

După ședința de totalizare, doamna președintă, a primit în audiență cetățeni cu diverse probleme.