Stimaţi studenţi,
În fiecare an, la 17 noiembrie, întreaga lume marchează Ziua Internaţională a Studenţilor. Cu acest prilej, în numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal vă adresez sincere felicitări şi urări de bine!
Aveți deschisă larg una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii – studenţia, marcată de emoții noi, prietenii, dar și multă muncă, străduinţă şi responsabilitate.
Anii de studenţie sunt ani care marchează viaţa fiecărui tânăr, ani în care se consolidează valorile morale, simțul responsabilității cetățenești, se pune temelia succesului de viitor și a integrării armonioase în societate. Or, adevăratele personalităţi se formează prin educaţie, prin formarea atitudinii faţă de propriul său popor, dar şi faţă de valorile universale, deoarece anume prin atitudinea faţă de lume, arătăm cine suntem. De aceea, acești ani constituie una din perioadele cele mai interesante, mai importante în viața voastră și de profilare a destinului.
Trebuie să ştiţi că aveţi şanse egale de afirmare, indiferent de statutul social, abilităţi şi posibilităţi personale, fiind responsabili ca cetăţeni activi, trebuie doar să tindeţi spre realizarea scopurilor. Sperăm să vă afirmaţi ca personalităţi şi profesionişti în diverse domenii de activitate.
Vă îndemnăm să rămâneți mereu la fel de ingenioşi, plini de entuziasm, optimişti şi încrezuţi în propriile forţe, căci schimbarea spre bine se va produce, bineînţeles, cu implicarea reciprocă şi în comun cu voi! Anume voi, studenții, sunteţi resursă de energie, curaj, talent şi, desigur, arhitecţi ai viitorului! Să credeţi în forţele voastre, să vă valorificaţi potenţialul prin deschiderea spre cunoaştere şi inovaţie!
Vă dorim realizări frumoase, inspirație şi energie, succese în toate aspectele!
Cu prețuire,
Ghenadi MITRIUC
Președintele raionului Ungheni