La data de 13.03.2014, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, la iniţiativa Secţiei Economie şi Reforme a avut loc întîlnirea consumatorilor şi agenţilor economici cu reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor. Instituţia a fost reprezentată de dna Viorica Bodiu, şef Direcţie Relaţii cu Consumatorii şi dl  Veaceslav Ciuhrii, şef-adjunct al Direcţiei Control Produse Alimentare şi Servicii.Întîlnirea a fost organizată în contextul marcării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor (15 martie) la nivel de ţară, realizată printr-o serie de evenimente organizate cu scopul de a readuce în atenţia publică importanţa cunoaşterii drepturilor consumatorilor. De menţionat, că activitatea dată se încadrează în Planul de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anul 2014 al Consiliului raional Ungheni.

Reprezentanţii Agenţiei au efectuat o prezentare a instituţiei, drepturilor şi obligaţiilor consumatorilor, relatarea fiind urmată de un dialog constructiv cu cei prezenţi în sală. Astfel, au fost abordate un şir de subiecte ce ţin de procedura de petiţionare în uma depistării încălcării drepturilor şi organele responsabile pentru soluţionarea problemelor date. Un interes sporit au prezentat exemplele privind cazurile înregistrate şi modul de soluţionare ale lor.

În final, dl vicepreşedinte Petru Langa a mulţumit prezentatorilor şi persoanelor prezente în sală, accentuînd rolul fiecăruia în dezvoltarea economică, prin prisma influenţei sale în calitate de consumator.

Originea marcării acestei zile este anul 1962, atunci cînd John Fitzgerald Kennedy, preşedintele Statelor Unite ale Americii, rostea către Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susţinînd existenţa a patru drepturi fundamentale ale acestora: dreptul la securitate, la informare, dreptul de a fi ascultați ,de a alege produse şi servicii.

Ulterior, Asociaţia Internatională a Consumatorilor a extins cele 4 drepturi la 8, adăugând: dreptul la despagubire şi la educare, dreptul la un mediu înconjurator sănatos, dreptul la asigurarea necesităţilor si nevoilor fundamentale, dreptul de a se asocia în organizatii înscopul apărarii drepturilor lor.