Cu prilejul consemnării Zilei profesionale în numele Consiliului raional Ungheni vă adersez alese felicitări și urări de bine.
Activitatea Dumneavoastră este una dintre cele mai onorabile şi implică muncă plină de sacrificii şi abnegaţie în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică pentru liniştea cetăţenilor şi expunere conştientă în faţa riscurilor de zi cu zi.
Vă asigur de aprecierea, respectul şi gratitudinea noastră faţă de profesionalismul şi dăruirea de care daţi dovadă în munca pe care o desfăşuraţi.
La mulţi ani Inspectoratul General de Carabinieri!
La mulţi ani tuturor angajaţilor care se dedică cu abnegaţie şi tenacitate misiunii de serviciu!
Pace și liniște în casele Dumneavoastră!
Cu deosebită considerație,
Președintele raionului Ungheni
Ghenadi MITRIUC