Cu prilejul Zilei angajatului organelor de probațiune, adresez tuturor colaboratorilor din sistemul de probațiune alese felicitări și urări de sănătate, prosperitate, bucurii și realizări pe plan profesional.
Cu adevărat, marcarea la 12 ianuarie a zilei profesionale vine să recunoască importanța activității organelor de probațiune, precum și să evidențieze rolul acesteia la înfăptuirea justiției.
Fie ca această sărbătoare să furnizeze în permanență o energie inepuizabilă și idei inovatoare pe care să le valorificați cu succes în activitățile cotidiene, să rămâneți a fi deosebit de importanți pentru societate și împliniți ca funcționari a sistemului de probațiune.
Stimați colegi, țin să reiterez sincerul sentiment de mulțumire, apreciere și recunoștință pentru munca pe care o desfășurați, pentru profesionalismul, responsabilitatea și implicarea activă întru creșterea performanțelor și imaginii sistemului de probațiune.
Sper cu desăvârșire că, și în continuare, doar prin sinergia eforturilor consolidate, precum și cu susținerea partenerilor internaționali, vom putea realiza acele obiective și proiecte ambițioase întru dezvoltarea pe viitor a instituției probațiunii din Republica Moldova.
Cu distinse gânduri de apreciere și respect,
Președintele raionului Ungheni
Dionisie TERNOVSCHI