Ședința Comisiei speciale pentru acordarea indemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni pe raionul Ungheni

În sala de protocol a Consiliului raional Ungheni se desfășoară ședința Comisiei de acordare a indemnizațiilor unice pentru unele categorii de cetățeni cu referire la următoarele aspecte: Executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010 și luarea la cunoștință despre modificarea punctului din Hotărîrea Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010, cu privire la acordarea indemnizației […]

Mai multe detalii

Seminar de informare în cadrul Campaniei Comisiei de femei CNSM ,,Femei informate-generații protejate”

Astăzi, 19 martie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Seminarul de informare în cadrul Campaniei Comisiei de femei CNSM ,,Femei informate-generații protejate”, cu participarea Dnei Liuba Rotaru, președinte al Comisiei de femei CNSM, Dnl Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Dna Elena Dimitriu, consultant superior în Departamentul […]

Mai multe detalii

Festivitate artistică la Grădinița ,,Auraș” din s.Grăseni, cu prilejul aniversării a zece ani de activitate a instituției

Astăzi, 18 martie 2019, președinta raionului, Ludmila Guzun a participat la Festivitatea artistică de la Grădinița ,,Auraș” din s.Grăseni, cu prilejul aniversării a zece ani de activitate a instiutuției. La eveniment au participat, partenerii/prietenii din România, orașul Hirlau, reprezentanți ai instituției preșcolare Grădinița cu Program Prelungit – GPP Hirlau, reprezentanți ai Direcției Educație Ungheni, primarul […]

Mai multe detalii

Atelierele de lucru cu echipele multidisciplinare comunitare în identificarea, evaluarea și referirea către servicii specializate cu privire la prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în Republica Moldova

În perioada 11 – 13.03.2019, 5 echipe din localitățile Boghenii Noi, Cornova, Condrătești, Hîrcești și Măgurele au fost instruiți în cadrul Atelierelor de lucru cu referire la prevenirea și controlul bolilor netransmisibile în Republica Moldova. Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele puncte: Abordări de îngrijiri integrate centrate pe oameni în contextul Proiectului Viață […]

Mai multe detalii

Atelierul de lucru cu primarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu și agenții economici care comercializează produse din tutun

Astăzi, 12 martie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-au convocat în ședință primarii unităților administrativ – teritoriale de nivelul unu și agenții economici care comercializează produse din tutun, ,,Cu privire la prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun și produsele conexe”.

Mai multe detalii

Ședința Comisiei de protecție a drepturilor copilului

Astăzi, 11 martie, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ,,Ședința Comisiei de protecție a drepturilor copilului”, cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului pentru anul 2019. Pe ordinea de zi au fost expuse următoarele puncte: Revizuirea și completarea componenței Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului, (cu […]

Mai multe detalii

Lansarea Proiectului ,,Ambulanță socială”

La data de 14 februarie 2019 curent,  AO ,, Alternative sociale”  a lansat proiectul ,, Ambulanță socială”, implementat în parteneriat cu Direcția asistență socială și protecție a familiei Ungheni. Proiectul dat are drept scop de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități   mintale și psiho-sociale din raionul Ungheni prin crearea  ,,Serviciului Ambulanță socială” care presupune […]

Mai multe detalii