Ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni

Astăzi, 05 aprilie 2019, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară.  În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 13 decizii care vizează: Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Cu privire la demisia Doamnei Ludmila Guzun. La final de ședință preşedinta raionului, Ludmila Guzun,  le-a mulţumit celor prezenți pentru implicarea activă și munca enormă și eficientă. […]

Mai multe detalii