Ședința Comisiei raionale privind organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019

În data de 24 aprilie 2019, curent, în incinta Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat Ședința Comisiei raionale privind organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019, cu următoarea ordine de zi: prezentarea raportului privind organizarea odihnei de vară în sezonul estival 2019, organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în […]

Mai multe detalii

Ședința nr.5/2019 a Comitetului Director Local (CDL) a proiectului ,,Sporirea eficienței energetice al L.T ,,Mihai Eminescu” din or.Ungheni”

La 24 aprilie curent, în incinta L.T ,,Mihai Eminescu” din or.Ungheni a avut loc Ședința nr.5/2019 a Comitetului Director Local (CDL) a proiectului ,,Sporirea eficienței energetice al L.T ,,Mihai Eminescu” din or.Ungheni, cu referire la următoarele aspecte: alegerea și aprobarea persoanelor de conducere a Comitetului Director Local (CDL), trecerea în revistă și verificarea îndeplinirii sarcinilor conform […]

Mai multe detalii