Ziua Familiei este o oportunitate pentru a creşte gradul de conştientizare a problemelor de familie şi a proceselor sociale, economice şi demografice care afectează familiile

Guvernul Republicii Moldova la 26.04.2019 a emis Dispoziţia Nr. 19-d  „Cu privire la celebrarea, în anul 2019, a Zilei Familiei”. Ziua Familiei este o oportunitate pentru a creşte gradul de conştientizare a problemelor de familie şi a proceselor sociale, economice şi demografice care afectează familiile. Menţionăm faptul că Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea […]

Mai multe detalii

Vizită de avizare

  Astăzi, 03 mai 2019, vicepreședinta raionului, Doamna Iulia Pancu, împreună cu Domnul Constantin Fuior, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, au efectuat o vizită de avizare a lucrărilor pe trotuarul drumului R 1.1, str.Gh.Cristiuc.  

Mai multe detalii

La 02.05.2019 curent, avut loc evenimentul de distribuire a materialelor în cadrul proiectului Sporirea accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate , implementat de către Direcția asistență socială și protecție a familiei în colaborare cu Centrele de sănătate din Zona Cula (Zonă cu SUFLET Mare și posibilități mici). […]

Mai multe detalii