Ședințele  Consiliilor  administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice

Astăzi, 12 februarie , în cadrul Consiliului raional Ungheni se desfășoară Ședințele  Consiliilor  administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice, cu privire la aprobarea planurilor de activitate pentru anul 2020, aprobarea statelor de personal, listelor de tarifare , modificărilor  ale devizelor de venituri și cheltuieli, prelungirea contractelor de locațiune. Autor: Reguș Diana, specialist, Aparatul președintelui raionului

Mai multe detalii