Ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu unele servicii publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului

Astăzi, 08 septembrie 2020 a avut loc ședinţa comună de lucru a președintelui raionului și a șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu unele servicii publice descentralizate, desconcentrate, primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu, șefii instituțiilor medico-sanitare publice şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. La ora 10:00 au raportat succint despre situația […]

Mai multe detalii

Ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social

Astăzi, 08 septembrie 2020, vicepreședintele raionului dl Vasile Lupu a participat la  ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social desfășurată  în sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni. Ordinea de zi a inclus 2 chestiuni: 1.Cu privire la plasamentul beneficiarilor în Centrul pentru persoane adulte și vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”. Raportori: Curicheru Victoria, […]

Mai multe detalii

Campanie dedicată antreprenorilor din raionul Ungheni

  Astăzi prezentăm un alt partener al Consiliului raional Ungheni – Casa Antreprenoriatului Ungheni. Casa Antreprenoriatului Ungheni din mun. Ungheni, este o organizaţie non-guvernamentală  creată cu scopul prioritar de a susţine dezvoltarea sectorului privat antreprenorial şi promovarea reformelor economice prin susţinerea şi consolidarea mediului antreprenorial din variate sectoare ale economiei, prestînd servicii profesioniste de informare, […]

Mai multe detalii