Mesaj de felicitare al președintelui raionului adresat lucrătorilor din silvicultură

Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcată tradiţional în a treia sîmbătă a lunii septembrie, din numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal adresez sincere felicitări, însoțite cu urări de bine şi prosperitate tuturor angajaților din ramura silvică,  celor care asigură paza și protecția pădurii, realizează una dintre cele mai importante și benefice sarcini – […]

Mai multe detalii