Mesajul președintelui cu prilejul ,,Zilei lucrătorului din sfera telecomunicaților”

Stimaţi lucrători din sfera telecomunicațiilor, din numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal vă adresez sincere urări de bine şi sănătate, apreciez enorm munca pe care dumneavoastră o prestați cu multă responsabilitate şi profesionalism. Datorită eforturilor pe care le depune-ți zi de zi, comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei constituie cea mai sigură cale pentru […]

Mai multe detalii