Astăzi, 13 aprilie, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ungheni, cu privire la executarea Deciziei Comisiei pentru situații excepționale a raionului nr. 4/1 din 07.04.2023.

În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică lосаlă;

Urmаrе examinării comunicatului prezentat și propunerilor parvenite,

Comisia pentru situații excepționale a raionului a decis – Consultă – Decizia

 

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului