6 note conceptuale pentru proiecte de dezvoltare raională au fost pregătite de specialiștii Consiliului rational Ungheni și depuse pe data de 28 aprilie la ADR Centru,  în cadrul celui de-al 3-lea Concurs  de Propuneri de Proiecte din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2017-2020.

Proiecte mari de infrastructură au fost înregistrate cu nr. 12-17, printre care: (12) Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni – Cetireni – Alexeevca; (13) Sistem de managment al deșeurilor solide în 74 localități ale raionului Ungheni; (14) Centrul multifuncțional Prutul de mijloc – Centrul Regional modern socio-cultural, comercial și de afaceri; (15) Măsuri de eficientizare energetică la Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de sănătate Ungheni; (16) Reconstrucția și modernizarea sistemului regional pe aprovizionare cu apă pentru 40 mii locuitori din 31 localități, raionul Ungheni; (17) Asigurarea cu apă potabilă a 12234 locuitori din 8 localități, raionul Ungheni.

De notat, că în perioada  15 martie –  3 mai 2016, autoritățile publice locale de nivelul I și II din Regiunea Centru au fost îndemnate să depună note conceptuale de proiect la ADR Centru care își are sediul în incinta Consiliului Raional din orașul Ialoveni.

În această perioadă la ADR Centru au fost înregistrate 143 note conceptuale, conform Obiectivelor specifice stabilite în Strategia de Devoltare Regională Centru 2016-2020 și Programele regionale sectoriale.

Notele conceptual vor fi examinate în baza grilei de evaluare, apoi vor fi selectate proiectele pentru care se vor elabora și depune cererile complete de finanțare. Rezulatele evaluării notelor conceptuale se vor cunoaște  pe data de 17 mai, anul curent.

De notat, că 8 primării din raionul Ungheni (Bușila, Chirileni, Todirești, Grăsăni,  Agronomovca, Zăzulenii  Noi, Negurenii noi, Pîrlița) au depus  nota conceptuală pentru proiectul: Îmbunătățirea calității vieții a peste 10.000 locuitori din 8 sate ale raionului Ungheni, prin accesul la apă potabilă , înregistrată cu nr. 89.

În condițiile unui buget auster, din banii bugetari se pot realize puține, de aceea sîntem în permanență în căutarea banilor extrabugetari și sperăm că notele conceptual pentru ideile de proiecte concepute pentru raionul Ungheni vor fi acceptate, a subliniat președinta raionului, Ludmila Guzun.