Pe 17 mai la Ialoveni au fost anunțate rezultatele celui de-al 3-lea Concurs  de Propuneri de Proiecte din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2017-2020.

Din cele 10 note conceptuale pentru propuneri de proiecte din raionul Ungheni, au fost admise 8, suma de fonduri solicitată fiind de 162 milioane lei.

Urmează cea de-a doua etapă a concursului și anume elaborarea fișelor de proiecte cu toate documentele tehnice: studiile de fezabilitate, raporturile de audit energetic, proiectele tehnice ș.a. Termenul limită de depunere a cererilor complete de finanțare este pînă pe 22 august, anul curent.