Fiind în permanenţă unul dintre cei mai responsabili parteneri ai Consiliului raional Ungheni, Camera de Comerţ şi Industrie reprezintă o pîrghie importantă în dezvoltatea socio-economică a Republicii Moldova, în cazul nostru a raionului Ungheni.

Astăzi, această eficientă colaborare a fost pecetluită printr-un acor important şi benefic pentru raionul Ungheni.

Preşedintele raionului Ungheni doamna Ludmila Guzun şi preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în persoana domnului Valeriu Lazăr preşedinte, au semnat acest acord prin care ambele părţi vor deţine rezultate frumoase pentru dezvoltarea socio-economică a raionului.

În numele Consiliului raional Ungheni şi a preşedintelui raionului, doamnei Ludmila Guzun, se aduc sincere mulţumiri Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova pentru colaborarea fructuoasă dea lungul timpului, Camerei de Comerţ şi Industrie filiala Unghenui, domnului Serghei Cladco pentru receptivitate şi implicare maximă în realizarea proiectelor comune.