În perioada 22 martie – 5 iunie 2016 în raionul Ungheni se va desfășura  acțiunea-concurs de salubrizare ”Rîu curat de la sat la sat”. În organizarea și desfășurarea acesteia va fi antrenată atît populația cît și agenții economici din teritoriu.

În acest context și, în scopul îmbunătățirii stării sanitaro-ecologice a localităților, amenajării și creării spațiilor verzi, prevenirii răspândirii maladiilor infecțioase, sînt recomandate următoarele măsuri: curățirea, dezinfectarea și amenajarea tuturor sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă a populației; amenajarea și curățirea fîntînilor publice după o tehnologie bine determinată, care ar include: curățirea nămolului, spălarea fîntînii și clorarea ulterioară, numerotarea și pașaportizarea acestora; autorizarea și amenajarea poligoanelor de depozitare a deșeurilor; lichidarea gunoiștilor apărute haotic în locuri neautorizate și nedestinate pentru acest scop (rîpi, zone de protecție a rîurilor, șanțuri de evacuare a  apelor meteorice etc., alte surse de apă), prin transportarea deșeurilor (menajere, solode, de grajd etc.) la poligoanele de depozitare a deșeurilor autorizate; asigurarea organizațiilor bugetare din cadrul localităților, populației cu transport specializat pentru evacuarea deșeurilor din teritoriul  administrat; interzicerea incinerării reziduurilor colectate în incinta localităților ș.a.

Pentru informații suplimentare contactați Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri la nr. de tel. 0236/22169.