În cadrul ședinței a fost adusă la cunoștință Hotărârea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Ungheni nr. 218 din 29 noiembrie 2023 „Cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale, validarea și atribuirea mandatelor de consilier și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Ungheni”.

La ședința de constituire au participat 32 din cei 33 de consilieri aleși.

Conform Art. 13 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală: „Lucrările şedinţei de constituire sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi”. În această ordine de idei, ședința a fost condusă de către consilierul Gaviuc Nicolae, asistat de către consilierii Cevaga Nicolae și Bulmaga Alexandru.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului