Consiliul raional Ungheni împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, filiala Ungheni, în parteneriat cu Platforma Naţională a Femeilor din Republica Moldova a organizat, pe data de 15 aprilie, 2016, Masa Rotundă cu genericul  „Antreprenoriatul feminin: dificultăți, oportunităţi şi acţiuni”. Evenimentul a întrunit peste 60 de femei ce  doresc să lanseze sau activează într-o  afacere proprie, liderii de ONG-uri, femei – primar,  etc.

Vicepreședintele raionului Ungheni, Alexandru Brînză, a menționat că încurajarea antreprenoriatului feminin este un obiectiv strategic și a asigurat participantele Mesei Rotunde că  autoritățile publice locale vor sprijini femeile antreprenoare în inițiativele lor. Din spusele lui Serghei Cladco, director CCI a RM filiala Ungheni: ”Agenda locală de business a Camerei de Comerț și Industrie  are menirea să impulsioneze businessul în regiunea Ungheni-Călărași-Nisporeni și, în special, inițiativele dîn rîndul femeilor. “  La ședință a participat dna Iulia Iabanji, director general al ODIMM, care a venit cu un mesaj de informare privind politicile de stat, inițiativele și oportunitățile de susținere a afacerilor în rîndul femeilor, apreciind pozitiv inițiativa de a organiza un astfel de eveniment.

Invitatele au fost antrenate într-un exercițiu practic organizat la inițiativa Secției Economie și Reforme și CCI a RM filiala Ungheni. În urma discuțiilor interactive, participantele   au identificat problemele existente, oportunitățile și doleanțele pentru îmbunătățirea situației socio-economice, printre care crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor și reducerea barierelor fiscale și legislative, menținerea și atragerea forței de muncă calificate, diversificarea programelor naționale de susținere financiară și asistență în afaceri, promovarea produselor locale, funcționarea grădinițelor cu program prelungit.

Toate opiniile colectate și procesate vor fi utilizate în procesul de elaborare a Agendei Locale de Business și remise autorităților responsabile.