CONSILIUL   RAIONAL  UNGHENI 

ORDINEA  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Ungheni

25.10.2018 ora 10.00

 sala de şedinţe a Consiliului raional

 

 • Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale – 22.10.2018, ora 14.00  sala de conferinţe  a Consiliului raional Ungheni

 

 • Ședinţa Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie şi dezvoltare rurală 10.2018, ora 13.00 ,  sala de  conferinţe  a Consiliului raional Ungheni

 

 • Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe – 23.10.2018, ora 15.00 , sala de conferinţe  a Consiliului raional Ungheni

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la completarea Deciziei nr.1/5 din 23.02.2012 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020.

Raportor: Ludmila Guzun,  președintele raionului

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2003.

Raportor: Igor Adjovschi, comandant interimar Centrul militar teritorial

 1. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.1/7 din 22.02.2018.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului

 1. Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor /persoanelor defavorizate.

Raportor:  Tudor Rădeanu,  șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

 1. Cu privire la instituirea  unităților de asistent personal.

Raportor:  Tudor Rădeanu,  șef Direcție asistență socială și protecție a familiei

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.6/8 din 04.12.2003 Cu privire la atribuirea Statutului de Bibliotecă publică raională.

Raportor:  Maria Bolotovici  șef secție cultură și turism.

 1. Cu privire la aprobarea nomenclatorului serviciilor cu plată oferite de Centrul Inovativ Laboratorul FabLab.

Raportor:  Maria Bolotovici  șef Secție cultură și turism.

   10. Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a bunului imobil.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului

 11. Cu privire la transmiterea unui mijloc fix.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului 

 1. Cu privire la acordarea premiului unic șefului IMSP CS Ungheni.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului

 1. Cu privire la acordarea premiului unic șefului IMSP CS Măcărești-Costuleni.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului

 1. Cu privire la proiectul «Amenajarea spațiului recreativ-informativ «Scuarul Europei»» , partener Consiliul Județean Neamț, România.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului

 1. Cu privire la proiectul «Amenajarea spațiului recreativ-informativ «Scuarul Europei»» , partener Consiliul Județean Arad, România.

Raportor:  Ludmila Guzun,  președintele raionului

 

                           Secretar,                                Rodica    LIŢCAN